Do czasu objęcia funkcji ministra sprawiedliwości aktywnie wykonywałem zawód radcy prawnego, dzięki czemu bezpośrednio spotkałem się z prawnymi problemami, które dotykają każdego z nas. Prowadziłem nieodpłatne porady prawne oraz sprawy dla spółdzielców Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od kiedy zostałem posłem na Sejm RP, w moim biurze poselskim odbywają się cotygodniowe dyżury prawników, podczas których można otrzymać nieodpłatną poradę prawną. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach 16.00–18.00

Doświadczenia związane ze świadczeniem porad prawnych sprawiły, że zaangażowałem się w działania mające na celu stworzenia kompletnego systemu nieodpłatnych porad prawnych dostępnych dla osób, których z różnych przyczyn nie stać na wizytę u prawnika.

 

W efekcie 1 stycznia 2016 r. w Polsce zostało otwartych ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z których codziennie skorzystać mogą:

  • osoby starsze powyżej 65 roku życia,
  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  • osoby, którym przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej,
  • kombatanci, weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

szczegóły: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

darmowa pomoc prawna_punkty