bb_2015_slajd_4

 

Cenię zaangażowanie i konsekwencję w dążeniu do realizacji celów. Przy podejmowaniu kolejnych wyzwań, najpierw samorządowych, potem parlamentarnych i rządowych, pomogła mi świadomość posiadania odpowiedniej wiedzy – jestem praktykującym prawnikiem i doktorem nauk ekonomicznych. Czuję się człowiekiem spełnionym zarówno rodzinnie jak i zawodowo.

LUDZIE

Moje życie prywatne opiera się na mocnych fundamentach – rodzinie i przyjaciołach, na których zawsze mogę polegać. Cudowna córka Lena i wspaniała żona Kasia dają mi mnóstwo energii, tak potrzebnej w realizacji codziennych obowiązków. Spotkania ze znajomymi i współpracownikami uzupełniają we mnie pokłady entuzjazmu i chęci dalszego działania. Życie nauczyło mnie, że potencjał to osoby otwarcie patrzące na świat. Cieszę się, że takich osób wokół mnie jest wiele.

DOŚWIADCZENIE

Wiedza i doświadczenie stanową dla mnie podstawę, dzięki której mogę sprawnie działać na rzecz społeczeństwa. Jestem prawnikiem, który do czasu objęcia teki ministra sprawiedliwości czynnie wykonywał zawód radcy prawnego. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie spółdzielczym. Jako wykładowca akademicki, prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Wyższej Szkole Bankowej. Miałem też okazję wykładać na wielu europejskich uczelniach, m.in.:

  • Saint-Etienne University we Francji,
  • KATHO University in Kortrijk w Belgii,
  • Universitat de Girona w Hiszpanii,
  • Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto w Portugalii,
  • Univeristy of Navarra w Hiszpanii,
  • Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca w Rumunii.

Posiadam również wieloletnie doświadczenie samorządowe – trzykrotnie zostałem wybrany do rady miejskiej w Zabrzu, a w latach 2002–2006 pełniłem funkcję jej wiceprzewodniczącego, a potem przewodniczącego.

NGO

Nieodpłatnie wspieram swoją wiedzą prawniczą i doświadczeniem stowarzyszenia pomagające członkom spółdzielni mieszkaniowych, m.in. w Zabrzu, Gliwicach, Tarnowskich Górach i Rudzie Śląskiej. Stworzyłem również strony internetowe, na których można znaleźć informację na temat praw członków spółdzielni mieszkaniowych oraz lokatorów i właścicieli lokali, a także wybrane akty prawne i wzory dokumentów. Pełniłem również cykliczne dyżury oraz udzielałem nieodpłatnych porad prawnych dla czytelników lokalnych i regionalnych gazet.

Specjalnie dla członków Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stworzyłem strony internetowe www.zsm-zabrze.pl www.zabrze-zsm.pl, które zdopingowały zarząd ZSM i wreszcie, po latach, powstała jej oficjalna strona.

SEJM

W 2011 roku zostałem pierwszy raz wybrany posłem na Sejm RP. Od początku działalności w parlamencie wykorzystuję swoje doświadczenie społeczne, zawodowe i samorządowe. Przed wyborem na funkcję ministra sprawiedliwości działałem m. in. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Stale dbałem o prawa spółdzielców w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

W wyborach parlamentarnych 25.10.2015 r. zdobyłem 37 761 głosów. Dziękuję za to ogromne wsparcie i każdy oddany na mnie głos.W ramach Sejmu VIII kadencji, będę działał w następujących komisjach sejmowych:

(Zapraszam na podstronę Działalność, gdzie znajduje się więcej informacji o mojej pracy w Parlamencie.)

MINISTERSTWO

W maju 2015 roku zostałem powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości. Przyczyniłem się do utrzymania trendu pozytywnych zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Jako główne osiągnięcia mojej pracy należy wskazać stworzenie kompleksowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i rozpowszechnienie e-narzędzi w administracji.

Możliwość stałego kontaktu z ludźmi przy okazji wykonywania zawodu radcy prawnego, prowadzenie wykładów na uczelniach oraz wieloletnia działalność w samorządzie sprawiły, że zostałem dobrze przygotowany do wyzwań parlamentarnych. Liczę, że razem będziemy nadal rozwijać Polskę.