W dniu dzisiejszym spotkałem się z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Rozmawialiśmy przede wszystkim o wynagrodzeniach pracowników prokuratur. Partnerskie rozmowy zawsze przynoszą pozytywne efekty.

Na początku spotkania przypomniałem, że 9 czerwca 205 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu na 2016 r., w którym przewiduje się 2 mld zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Poprosiłem obecnych na spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych o przygotowanie i przedstawienie swoich postulatów w zakresie preferencji przy ustalaniu planowanych podwyżek dla pracowników.

Poinformowałem także, że kwestia wysokości przyszłorocznych podwyżek jest analizowana. Zaznaczyłem, że dokładne wyliczenia będą możliwe dopiero po określeniu przez Ministerstwo Finansów, jaka część środków budżetowych może zostać przeznaczona na podwyżki dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Jednocześnie zadeklarowałem wsparcie u Ministra Finansów i na Radzie Ministrów potrzeb prokuratury w zakresie pozostałych wydatków koniecznych do ujęcia w projekcie budżetu państwa na rok 2016.

 

facebook