Dzisiaj spotkałem się z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Omawialiśmy kwestie dotyczące opłat za prowadzone przez prawników czynności – wspólnie sprawnie dojdziemy do porozumienia! Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy etap konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z władzami samorządów dotyczących najważniejszych kwestii i postulatów środowiska adwokatów i radców prawnych. Poinformowałem moich gości, że w najbliższych dniach skieruję do konsultacji projekty nowelizacji rozporządzeń w zakresie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. W pierwszej kolejności zmiany będą dotyczyć przede wszystkim stawek w sprawach wrażliwych społecznie do czasu wypracowania rozwiązań docelowych postulowanych przez oba środowiska prawnicze. Podczas spotkania ustaliliśmy, że na dalszym etapie, szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane przez grupę ekspertów składającą się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP. Ich prace zostaną zakończone do 31 lipca br. Będą one dotyczyć dwóch rozporządzeń w sprawach stawek adwokackich i radcowskich z urzędu i z wyboru. Propozycje te są wynikiem analizy postulatów i dyskusji prowadzonej z władzami obu samorządów od chwili objęcia przeze mnie stanowiska w maju br. Zaakceptowałem postulaty obu samorządów o włączenie adwokatów i radców prawnych do tzw. systemu synchronizacji wokand sądowych w sprawach karnych, po wejściu w życie nowej procedury karnej. Poinformowałem także, że z projektu Regulaminu urzędowania sądów powszechnych usunąłem przepis, który mógłby naruszać tajemnicę korespondencji oskarżonego z obrońcą lub pełnomocnikiem, o co zabiegało środowisko adwokatów i radców prawnych. Podczas spotkania została poruszona także kwestia możliwości rozszerzenia dostępu do bazy PESEL i Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych dla adwokatów i radców prawnych, w efekcie czego zadeklarowałem dalsze prace w tym zakresie. Zgadzam się z postulatami zgłaszanymi przez środowiska prawnicze w zakresie dobrowolności świadczenia usług prawnych z urzędu. Omówiliśmy możliwość wprowadzenia modelu, w którym prezesi sądów wskazywaliby liczbę pełnomocników potrzebnych do zapewnienia wykonywania funkcji obrońcy lub pełnomocnika z urzędu jako modelu przejściowego na drodze do pełnej dobrowolności wykonywania pomocy prawnej z urzędu. Przedstawiciele obu samorządów przedstawili krytyczne stanowisko dotyczące niektórych rozwiązań w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej i zapowiedzieli, że będą składali swoje postulaty zmian w trakcie prac legislacyjnych w Senacie. Zapewniłem, że resort będzie monitorował efekty wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. reformy procedury karnej, także w zakresie dotyczącym pracy obrońców i pełnomocników. Zwróciłem się również do władz obu samorządów o zgłaszanie ewentualnych postulatów dotyczących nowych przepisów, ale nie wcześniej niż 2 – 3 miesiące od momentu ich obowiązywania, czyli po okresie, który będzie dawał realną możliwość oceny ich funkcjonowania. W spotkaniu wzięli udział Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Andrzej Zwara, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych – radca prawny Arkadiusz Bereza, Wiceprezes NRA, adwokat Jacek Trela, Wiceprezes KRRP  – radca prawny Zbigniew Pawlak i sekretarz NRA adwokat Rafał Dębowski. Ze strony resortu sprawiedliwości, poza Ministrem Sprawiedliwości w spotkaniu brali udział Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej – Iwona Kujawa i Karol Dałek oraz Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego – Tomasz Darkowski i Wojciech Ulitko.

bb_admin

facebook