Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Konstytucja RP wyznacza zasadę trójpodziału władzy oraz określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Ich naruszenia w ostatnich czterech latach oraz ewidentne łamanie ustawy zasadniczej oznaczają konieczność doprecyzowania konstytucyjnej i prawnej odpowiedzialności osób pełniących obecnie najwyższe funkcje w państwie.

Uważamy, że fatalna spuścizna minionych czterech lat w Polsce jest konsekwencją wielokrotnie łamanych przez władze zasad demokracji, prawa, w tym Konstytucji oraz budowy państwa partyjnego. Zmienimy to. Zapewnimy, że głos obywateli będzie słyszany – wprowadzimy głosowania przez Internet oraz zasadę, wedle której milion zebranych podpisów będzie obligował do przeprowadzenia referendum.

Przywrócimy konstytucyjną zasadę mówiącą o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę. Każdy, bo wszyscy jesteśmy równymi obywatelami jednej Ojczyzny bez względu na poglądy polityczne, aktywność religijną, miejsce zamieszkania i poziom zamożności. Państwo polskie będzie lepiej wspierać osoby z niepełnosprawnościami.

Zalegalizujemy związki partnerskie. Przywrócimy sprawność i niezależność sądom oraz pełną wolność mediom, także publicznym.

Uchwalimy Akt Odnowy Demokracji, który będzie nie tylko zbiorem przepisów prawa znoszącym wszelkie naruszenia zasad państwa demokratycznego w ustawach i decyzjach z ostatnich czterech lat, lecz także wprowadzi mechanizmy wzmacniające przyjęty po roku 1989 demokratyczny ustrój państwa i trójpodział władzy.

Odbudujemy niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócimy zapisane w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotną strukturę Sądu Najwyższego. Przeprowadzimy zmiany, które przyspieszą rozstrzyganie spraw obywateli w sądach powszechnych i uniemożliwimy jakikolwiek wpływ polityków na podejmowane w nich decyzje.

Rozdzielimy funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości. Wprowadzimy w prokuraturze jasne kryteria awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji.

Naprawimy to, co zostało przez ostatnie lata dotkliwie zniszczone: polskie wojsko, dyplomację, wizerunek i pozycję Rzeczypospolitej w świecie.

Zobacz cały program:

https://koalicjaobywatelska.pl/files/Twoja-Polska-Program-Koalicji-Obywatelskiej.pdf

facebook