W piątek brałem udział w zgromadzeniu przedstawicieli sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach i w spotkaniu z przedstawicielami Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Były to bardzo ważne spotkania w przeddzień wejścia w życie nowej procedury karnej.

Cieszę, że miałem możliwość wymienienia się spostrzeżeniami z przedstawicielami gliwickiego wymiaru sprawiedliwości. Rozmowy w Sądzie i Prokuraturze utwierdziły mnie w przekonaniu, że instytucje te są dobrze przygotowane do zmian w prawie karnym (materialnym i procesowym). Systemu Organizacji Terminarza Rozpraw, który ma na celu synchronizację terminów rozpraw pomiędzy sądem, a stronami procesowymi (prokuratorami, obrońcami i pełnomocnikami) z pewnością ułatwi współpracę.

bb_admin

facebook