0

Spotkanie z IUISTITĄ

Sędzia to zawód zaufania publicznego, który pełni szczególną rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.  Ważne jest, aby stworzyć optymalne warunki do realizacji tej odpowiedzialnej funkcji....

0

Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe

Podpisane w Madrycie Memorandum stanowi najlepsze streszczenie polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych – cieszę się, że w ten sposób zostały podsumowane moje rozmowy z ministrem Mariano Rajoy Brey.  Ten znaczący krok w kierunk...

0

Łódź – spotkanie z adwokatami i radcami prawnymi

Spotkania z samorządami adwokatów i radców prawnych na ogół są pełne emocji. Ważne jest, aby rozmawiać o rozbieżnościach i wspólnie wypracowywać rozwiązania przyczyniające się do systematycznej prawy jakości i dostępności pomocy prawnej...

0

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

Sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości zależy przede wszystkim od kompetencji osób, które na co dzień spotykają się z prawnymi problemami ludzi. Wizyta w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim pokazała, że o zaangażowanie służby ...

0

Promocja oficerska w Kaliszu

Funkcjonariusze służby więziennej codziennie wykonują niesamowitą pracę, a ich zaangażowanie zapewnia bezpieczeństwo nie tylko w murach aresztów czy zakładów karnych. Dzisiejsza promocja oficerska w Kaliszu, to święto, które pokazuje jak wie...

0

Przywrócenie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

Mimo wprowadzonych zmian w systemie funkcjonowania sądów powszechnych, mieszkańców Ostrzeszowa nigdy nie pozbawiono możliwości dochodzenia swoich racji przed niezależnym i niezawisłym organem. Ku radości mieszkańców, dzisiaj oficjalnie przywró...

0

O polskich doświadczeniach w stosowaniu SDE

Dzisiaj odwiedziłem Centralę Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Razem z Prezesami Izb Kontroli i Audytu z 58 państw, zrzeszonych w światowych organizacjach EUROSAI i INTOSAI przyglądaliśmy się codz...