0

Spotkanie z NSZZ Pracowników i Funkcjonariuszy Więziennictwa

Służba Więzienna powinna być traktowana w sposób równorzędny w stosunku do pozostałych służb mundurowych w Polsce. Spotkanie z NSZZ Pracowników i Funkcjonariuszy Więziennictwa dotyczyło wielu kwestii, temat płac był szczególnie istotny....

0

Śniadanie Prasowe – podręcznik do poznawania prawa!

Z prawem spotyka się każdy, niezależnie od wieku, zawodu czy hobby. Ministerstwo Sprawiedliwości wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży – przygotowaliśmy podręcznik, którego lektura z pewnością pomoże w życiu codziennym....

0

Toruń – idea Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Toruńskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej ma szansę zostać najlepszym przykładem efektywnej współpracy sądownictwa, kuratorów sądowych i strony społecznej. Takie inicjatywy cieszą szczególnie – razem można więcej!...

0

Krajowa Rada Kuratorów

Dialog to podstawa tworzenia optymalnych rozwiązań. Dzisiaj spotkałem się z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów – cieszę się, że mamy wspólny cel!...

0

Spotkanie ze związkami zawodowymi

Wymiar sprawiedliwości tworzy sieć uzupełniających się instytucji, w których codzienną pracę wykonują odpowiednio przygotowani urzędnicy i funkcjonariusze. Tym razem rozmawialiśmy o wynagrodzeniach....

0

Nominacje sędziowskie

Dzisiaj kolejny raz miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości przyznawania nominacji sędziowskich....

0

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sądy apelacyjne są niezwykle ważne w polskim wymiarze sprawiedliwości. Spotkanie z sędziami i kierownictwem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu stanowiło ważny punkt mojej wizyty na Dolnym Śląsku....

0

Kawa z mieszkańcami

Cieszę się, że pomimo dodatkowych obowiązków związanych z funkcją ministra sprawiedliwości mam szansę nadal spotykać się bezpośrednio ze społeczeństwem. Podczas otwartych poranków przy kawie, mam szansę porozmawiania z mieszkańcami na nur...

0

Ząbkowice Śląskie, Legnica – rozmowy w terenie

Od początku pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości regularnie spotykam się z pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Osobiste wizyty sprawiają, że w toku dyskusji szukamy kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami....