W dniach 15-16 lipca 2015 r. będę uczestniczył w konsultacjach Rządów Królestwa Hiszpanii i Polski. Efektem wspólnych rozmów ma być m.in. podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Ministerstwami Sprawiedliwości.