0

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sądy apelacyjne są niezwykle ważne w polskim wymiarze sprawiedliwości. Spotkanie z sędziami i kierownictwem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu stanowiło ważny punkt mojej wizyty na Dolnym Śląsku....

0

Kawa z mieszkańcami

Cieszę się, że pomimo dodatkowych obowiązków związanych z funkcją ministra sprawiedliwości mam szansę nadal spotykać się bezpośrednio ze społeczeństwem. Podczas otwartych poranków przy kawie, mam szansę porozmawiania z mieszkańcami na nur...

0

Ząbkowice Śląskie, Legnica – rozmowy w terenie

Od początku pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości regularnie spotykam się z pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Osobiste wizyty sprawiają, że w toku dyskusji szukamy kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami....

0

Spotkanie z IUISTITĄ

Sędzia to zawód zaufania publicznego, który pełni szczególną rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.  Ważne jest, aby stworzyć optymalne warunki do realizacji tej odpowiedzialnej funkcji....

0

Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe

Podpisane w Madrycie Memorandum stanowi najlepsze streszczenie polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych – cieszę się, że w ten sposób zostały podsumowane moje rozmowy z ministrem Mariano Rajoy Brey.  Ten znaczący krok w kierunk...

0

Łódź – spotkanie z adwokatami i radcami prawnymi

Spotkania z samorządami adwokatów i radców prawnych na ogół są pełne emocji. Ważne jest, aby rozmawiać o rozbieżnościach i wspólnie wypracowywać rozwiązania przyczyniające się do systematycznej prawy jakości i dostępności pomocy prawnej...

0

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

Sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości zależy przede wszystkim od kompetencji osób, które na co dzień spotykają się z prawnymi problemami ludzi. Wizyta w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim pokazała, że o zaangażowanie służby ...