Klub Obywatelski w Nowej Rudzie – dziękuję wszystkim uczestnikom i Monice Wielichowskiej za dyskusję!

facebook